Köpvillkor

1. Behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig på bästa sätt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna som är möjligt.

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ge dig en bra service, information och uppföljning av ditt köp. Vi kan också komma att behöva dina personuppgifter för att uppfylla rådande lagar och regler, genomföra kund och marknadsanalyser samt skicka riktade erbjudanden via e-post.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

2. Kostnad för frakt
Fraktfritt alternativ finns tillgängligt på alla beställningar med ett produktvärde över 100 kr. Obs fakturaavgift, postförskottsavgift och extraerbjudanden i kassan räknas ej in vid beräkning av fraktfri gräns. Fri frakt gäller ej beställningar till utlandet.

3. Leveranstid

3.1 Utskick
Vi strävar efter att skicka din beställning med tidigaste utleverans. Tiden för utskick framgår i kassan och är beroende av fraktsätt.

3.2 Paket till ombud
Leveranstid 1-2 vardagar beroende på postort. Leveranstiden kan vara längre till Norrland och Gotland.

3.3 Brev
Leveranstid 2-4 vardagar beroende på postort. Leveranstiden kan vara längre till Norrland och Gotland.

3.8 Force majeure
iQ fuel AB reserverar sig för att leveranstiden kan ta längre tid vid till exempel driftfel, strejk, Force Majeure, eller förseningar i Postnords distributionsnät samt anda oförutsebara händelser som iQ fuel AB ej har kontroll över.

4. Fraktsätt

4.1. Paket till ombud
Skickas med Postnords tjänst Mypack eller DHL paket. Kunden erhåller vid leveransutskick ett spårbart kollinummer.

4.2 Varubrev
Skickas med Postnords tjänst Varubrev klimatekonomisk. Kunden erhåller vid leveransutskick en kvittens från Posten på att beställningen är skickad, försändelsen kan dock inte spåras. Efter att Posten registrerat försändelsen som mottagen övergår ansvaret för försändelsen på kunden. Varubrev som inte får plats i brevlåda kommer lämnas till Postens utlämningsställe, kund aviseras därefter om att försändelsen finns för uthämtning. Har mobiltelefonnummer lämnats, skickas sms-avisering ut, efter ytterligare några dagar brevaviseras försändelsen.

5. Avisering

5.1 Orderbekräftelse
Efter avslutat köp erhåller kunden en orderbekräftelse via epost. Kunden ansvarar för att kontrollera att adressuppgifter och beställningens innehåll överensstämmer. Om kunden inte erhållit en orderbekräftelse inom 30 minuter efter avslutat köp ombeds kunden kontakta iQ fuel AB.

5.2 Föravisering
Kunden erhåller föravisering via epost när beställningen skickats. Denna innehåller det kollinummer som kunden kan använda för att spåra försändelsen. Vid leveranssätt Varubrev är kollinumret ej spårbart utan är enbart en kvittens på att Postnord mottagit försändelsen.

5.3 Leveransavisering
Om kunden uppger mobilnummer i kassan sker leveransavisering via SMS, i annat fall aviseras kunden via brevpost. Avisering sker så snart försändelsen är framme och redo att hämtas ut. Kunden ansvarar för att korrekt mobilnummer angivits. Om kunden inte hämtar ut sin beställning skickas en påminnelseavisering. Vid leveranssätt Varubrev levereras dessa direkt till brevlåda. Om försändelsen inte får plats skickas försändelsen till närmsta postkontor varpå kunden aviseras. Vid hempaket så ringer chauffören innan leverans.

6. Liggetid

6.1 Försändelsen liggetid
Varubrev och paket som skickas med Postnord och DHL ligger på utlämningsstället i 14 dagar. Hempaket levereras på den leveransdagen man valt. Om kunden väljer att ej hämta ut/ta emot sin beställning returneras denna till iQ fuel AB. Kunden har då skyldighet att betala för de kostnader som uppkommer. Se avsnitt Outlösta försändelser nedan under punkt 10.5.

7. Betalsätt

8. Kundtrygghet

8.1 Öppet köp och ångerrätt
Som kund har du enligt lag alltid rätt till 14 dagars ångerrätt från det att du tagit emot varan, eller vid delleveranser för samma beställning, när du tagit emot den sista varan för beställningen. Ångerrätten gäller dock p.g.a. hälso- och hygienskäl endast om förseglingen eller plomberingen på förpackningen inte brutits vid retur av underkläder, strumpor, livsmedel, kosttillskott, skönhetsprodukter, behållare avsedda för förtäring och liknande produkter. Ångerrätten gäller inte heller produkter märkta med kort datum eller utgånget datum.

8.1.1 Hur Ångerrätten nyttjas
För att utnyttja ångerrätten ska kunden meddela iQ fuel AB inom tiden för ångerrätt för att erhålla returfraktsedel innan varorna skickas åter till Svenskt Kosttillskott. Om kunden inte använder erhållen returfraktsedel ska kunden själv bekosta returfrakten. Varorna ska om möjligt skickas tillbaka i sin ursprungliga originalförpackning, samt i ursprungligt skick, och kopia på följesedel eller faktura skall bifogas där kunden markerar vilka varor som returneras. Ångerrättsformulär kan även nås här. Du kan även använda dig utav en standardblankett för ångerrätt som tagits fram av Konsumentverket och den nås här.

Om varan returneras i förändrat skick, som beror på att kunden hanterat varan i större omfattning än som kan anses vara nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har IQ fuel AB rätt att göra ett prisavdrag avseende den värdeminskning som det medfört på produkten, vilket minskas från summan för återbetalning till kunden. Om varor som inte omfattas av ångerrätten returneras till IQ fuel AB och kunden vill få produkten åter skickad till sig debiteras kunden 99 kronor för detta. Om kunden inte hör av sig om nytt utskick inom 30 dagar förverkas rätten till produkten som kasseras. Retur får ej ske mot postförskott eller efterkrav. Om varorna inte ankommit till IQ fuel AB14 dagar efter meddelande om ånger, anses kunden ha accepterat köpet. Om man väljer att returnera en eller flera produkter vid kampanjköp där en produkt följt med på köpet så ska även gratisprodukten returneras tillbaka i oöppnat/ursprungsskick. Om man väljer att behålla gratisprodukten kommer vi skicka ut en faktura på produktens värde.

8.1.2 Återbetalning till kund
IQ fuel AB återbetalar köpeskillingen, minskat med eventuella prisavdrag för värdeminskning enligt ovan, inom 14 dagar efter att IQ fuel AB mottagit ditt meddelande om nyttjande av ångerrätten, men tidigast när varan kommit bolaget tillhanda eller kunden visat att varorna sänts åter till Svenskt Kosttillskott. Återbetalning sker med samma betalsätt som kunden använt vid köpet, om inte annan överenskommelse sker med kunden. För varor betalda mot postförskott sker återbetalning till ett av kunden angivet svenskt bankkonto i kundens namn alternativt som tillgodobelopp på nästa order.

7.2 Smakgaranti
För produkter märkta med symbolen smakgaranti gäller öppet köp även vid öppnandet och provsmakandet av varan. För att garantin ska gälla måste minst 3/4 av innehållet returneras till Svenskt Kosttillskott. Smakgarantin gäller för en förpackning per beställning. Kontakta kundtjänst innan retur sker. Smakgarantin gäller inte produkter inköpta i Poängbutiken, se punkt 9.2.

7.3 Reklamation
Reklamation skall ske inom skälig tid från den tidpunkt då skada eller fel upptäcks. Är det yttre emballaget skadat skall reklamation ske när försändelsen hämtas ut. Retur får ej ske mot postförskott eller efterkrav. Kunden skall kontakta IQ fuel AB innan reklamation sker (kundtjänst nås på info@iqfuel.se). Reklamationer hanteras av iQ fuels kundtjänst vid kontoret på Strandbergsgatan 61 3tr, 112 51 Sthlm. Vid godkänd reklamation står IQ fuel AB för frakt och returfrakt. Om reklamationen inte godkänns debiteras kunden 99 kr för frakt åter till kund. Rätten till reklamation upphör enligt lag 3 år efter att kunden tagit emot varan eller efter det att utgångsdatum har passerats.

Om du inte skulle känna dig nöjd med vår hantering kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) eller EU-kommissionen för en tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr

10. Köpvillkor

10.1 Allmänt
Samtliga priser anges inklusive moms. 12 % moms på livsmedel och kosttillskott, 6 % moms på böcker och 25 % på övriga varor. För att handla hos IQ fuel AB måste kunden vara myndig eller ha förälders godkännande för att beställa. Denna kontroll görs ej av IQ fuel AB utan ansvar för att detta uppfylls ligger på kund och målsman. Kund är alltid ansvarig för att den information som lämnas i samband med beställning är korrekt. Alla produktbilder skall ses som illustrationer och IQ fuel AB kan ej heller garantera att de återges exakt i fråga om utseende och beskaffenhet.

10.3 Försäljning
All försäljning sker via iQ fuels internetbutik.

10.5 Nytt utskick
Om kund önskar nytt utskick på försändelse som gått i retur till IQ fuel AB, debiteras kunden 99 kr. Kontakta kundtjänst för att få nytt utskick.

10.8 Vid misstanke om brott
Vid förbehåller oss rätten att vid misstanke om brott eller uppsåt till brott, utan att meddela er, annullera er beställning. Brott som uppfattas skada IQ fuel AB kommer att polisanmälas.

10.10 Cookies
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Mer information om cookies hittar du i vår cookiepolicy.

10.11 Köp
Vid registrering av genomförd beställning, har kunden läst igenom och accepterat ovanstående villkor. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i dessa villkor. Kunden ansvarar själv för att uppdatera sig på gällande villkor.

10.12 Tvist
I händelse av tvist mellan kund och IQ fuel AB ska denna avgöras enligt svensk lag i svensk domstol, om inte annan överenskommelse görs mellan parterna.

Köpevillkoren uppdaterades senast: 2019-12-22

Våra samarbetspartners